image/jpeg
מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו היא של קשר ספורט בע"מ, ח.פ.511757486  (קבוצת מכבי חיפה), ("החברה" כל פנייה בגוף ראשון) המפעיל את אתר מועדון הכדורגל מכבי חיפה בכתובת:mhaifafc.com (להלן: "האתר") ואפליקציית מועדון כדורגל מכבי חיפה‎ (להלן: "האפליקציה") לרבות -Green+ - מועדון האוהדים הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה ("מועדון האוהדים") (להלן, ביחד: "הנכסים הדיגיטליים"), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אודותיך, באמצעות הנכסים הדיגיטליים או באמצעים אחרים, במסגרת השירותים שלה. ייתכן ומידע נוסף יופיע לצד שירות מסוים שיינתן באחד מהנכסים הדיגיטליים.

החברה תפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מהחברה לספק לך שירותים מסוימים.

המידע ישמר במאגרי המידע של החברה ויישמר למשך הזמן הדרוש להן למימוש המטרות המותרות להן על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.

איזה מידע החברה אוספת וכיצד היא אוספת אותו?

פרטי קשר ומידע נוסף שאתה תספק לה – במסגרת מילוי פרטים בנכסים הדיגיטליים של החברה, לרבות בעת הצטרפות למועדון האוהדים. בין יתר סוגי המידע שעלולים להיאסף: שם מלא, מין,  תאריך לידה, מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ), מספר טלפון, פרטי דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ועוד.

מידע בקשר לנכסים הדיגיטליים - החברה משתמשת בקוקיות (cookies) וטכנולוגיות דומות (כגון tags ו-web beacons), לרבות של צדדים שלישיים, לצרכי אבטחת מידע, לשם ייעול השירותים ועל מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד.

תוכל למנוע קבלה של קוקיות באמצעות האפשרויות שמציעים דפדפנים ו/או מערכות הפעלה חדישים, המאפשרים גם מחיקה של הקוקיות (שים לב שייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים לך עוד, או שתצטרך להזין מחדש את פרטי ההתחברות שלך). שינוי ההגדרות הוא באחריותך.

 

שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ופייסבוק מציעים אפשרויות שליטה נוספות, באמצעות הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של גוגל: https://policies.google.com/technologies?hl=iw

מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של פייסבוק: https://www.facebook.com/policies/cookies

אפשרויות שליטה נוספות בקוקיות המשמשות לפרסומות אפשר למצוא כאן: http://www.aboutads.info/choices/ כאן http://www.youronlinechoices.eu וכאן https://adssettings.google.com/?utm_source=pp&hl=iw.

אפשר לחסום איסוף מידע על-ידי Google Analytics (היכול לשמש לפרסום) גם באמצעות הכלים שכאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

מידע על שימושך בשירותים של החברה - לדוגמא, סימוני "אהבתי" (Like) או תגובות (Comments) שלך לתכנים בנכסים הדיגיטליים.

מידע שתמסור במסגרת השתתפות סקרים - לעיתים החברה תבקש ממך למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי ואתה יכול לבחור שלא למסור את המידע.

נתוני מיקום – ככל שהנך משתמש באפליקציה, ובעת התקנת האפליקציה אישרת את איסוף נתוני המיקום שלך, החברה ובית המרקחת תהיינה רשאיות לאסוף את נתוני המיקום שלך. הנך יכול לחסום את האפשרות של איסוף נתוני מיקום באמצעות שינוי הגדרות המערכות במכשיר הסלולרי שברשותך. בנוסף, למטרות התאמת תכנים, אבטחה ושיווק, החברה ובית המרקחת תאסופנה מידע על מיקומך הכללי שמשתקף מכתובת ה IP שלך.

מידע על אחרים

כשאתה מוסר לחברה מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

מהם השימושים שהחברה תעשה במידע?

החברה תשתמש במידע אודותיך לצורך אספקת השירותים והתאמתם אליך, צרכים תפעוליים, יצירת קשר, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים של החברה, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר), צרכים שיווקיים (ראה בהמשך), והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.  

העברת מידע לצד שלישי

החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל לרבות ארצות הברית, במקרים הבאים:

1.      לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לחברה על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה, למשל לשם מניעת הונאות. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.

2.      קבלני משנה וספקים עמם החברה משתפת פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלה (כמו ספקי שירותי מחשוב ענן ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים).

3.      אם התקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.

4.      על מנת שהחברה תוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.

5.      יתכן שהחברה תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר.

6.      בכפוף להסכמתך המפורשת ועל פי דין, החברה תהיה רשאית להעביר מידע אישי אודותייך לצדדים שלישיים, לצרכי שיווק ופרסום מוצריהם ושירותיהם.

פרסומות ודיוור ישיר

המידע ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של החברה או מי מטעמה, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים שיתוף פעולה עם החברה, לרבות דיוור מותאם אישית.

החברה תהא רשאית לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלה (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או למוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה לחברה בכתובת הדוא"ל Tickets4@maccabihaifafc.com . במקרים מסוימים תוכל לפנות לכתובת הדוא"ל שצוינה גם כדי למחוק מידע אחר. אולם, במקרה כזה, שומרת החברה על זכותה לבטל את חברותך במועדון האוהדים (ככל שהינך חבר בו).

שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם החברה חייבת ו/או רשאית לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

 

זכות עיון במידע ותיקונו

בכפוף לחוק, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של חברה, כמפורט בהמשך, ולבקש לעיין במידע אודותייך השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שהחברה מחזיקה עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או, במקרים מסוימים, את מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שיהיה אפשר לזהות אותך כיאות.

אבטחת מידע

החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים

החברה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא שים לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר, משום שהם יחולו עליך.

פנייה לשירות הלקוחות

תוכל לפנות לשירות הלקוחות במייל info@maccabihaifafc.com על מנת לברר פרטים על זכויות כאמור, ובכלל.

השותפים שלנו
VOLVO
ADIDAS.CO.IL
עמרם אברהםhertzauto centervariety
image cover